Brány slúžia na bezpečný vstup do priestoru oploteného elektrickým ohradníkom bez nebezpečenstva zásahu elektrickým ohradníkom.

Produkty