Rad výkonných kombinovaných generátorov elektrického ohradníka fencee energy DUO ED. Generátory sú vhodné pre dlhé a predovšetkým vegetáciou zaťažené ohrady, kde je nutné zaistiť maximálnu účinnosť a spoľahlivosť. Vzhľadom na svoj výkon až 15 J dokážu zaistiť dostatočné napätie aj pri veľa trávou prerastených ohrád. Integrovaný mikroprocesor riadi celú prevádzku a zaisťuje optimálny výkon generátora.

Moderné riešenie týchto generátorov ponúka výkon 8 – 15 J a možnú inštaláciu až do 120 km.

Napájanie je možné pomocou adaptéra zo siete (230 V) alebo z bežnej batérie (12 V), ktorá je použiteľná predovšetkým ako záložný zdroj pri výpadku elektriny. Vzhľadom na vyššiu spotrebu generátorov tohto radu nie je dlhodobá prevádzka na batériu vhodná.

Veľký grafický displej s ovládacími tlačidlami prehľadne informuje o dôležitých hodnotách na ohrade.

Generátory tohto radu sú určené pre všetky zvieratá, ale vhodné aj pre mláďatá napr. teľatá, žriebätá.

Generátory fencee energy DUO ED s výkonom vyšším ako 5 J dodržujú špeciálne požiadavky predpísané normou.

Jedná sa o časové oneskorenie pri navyšovaní výkonu a tým zaistení bezpečnosti. Výrobok musí byť označený symbolom (presýpacie hodiny). Generátory majú časové oneskorenie 50 sekúnd.

Znamená to, že pri zaťažení ohradníka a poklese odporu ohrady pod 500 ohm (prerastená tráva, spadnutá vetva,..), bude generátor dodávať maximálne 5 J, po dobu 50 s. Ak počas tejto doby nedôjde k zvýšeniu odporu ohrady (odstránenie príčiny) , generátor postupne navýši výstupnú energiu (napr. energy DUO ED 150 až na 15 J).

Ďalšou funkciou je varovanie pri náhlom zaťažení ohrady.

Pri skokovom poklese odporu ohrady počas jedného impulzu z viac ako 1000 ohm na menej ako 400 ohm (spadnutá vetva, zamotané zviera alebo človek,..) je po šiestich impulzoch spustený alarm – znie zvukový signál a bliká červená LED kontrolka. Zároveň je spomalená perióda impulzov na 3 s. Alarm je vypnutý po zvýšení odporu ohrady na viac ako 600 ohm alebo po uplynutí doby 10 min. Obe funkcie sú na sebe nezávislé a samostatné.

Na výstupe generátora je umiestnená čierna zemniaca svorka, červená svorka na pripojenie ohrady s plným napätím a žltá svorka na pripojenie ohrady s trvale zníženou energiou (polovičný výkon).

Produkty