Soli a minerálne lízy obsahujú dôležité minerálne látky pre zdravie zvierat ako sú kone, ovce a kozy.

Produkty