Pravidelná starostlivosť o kopytá je nutná u kôz, oviec a hovedzom dobytku základnou činnosťou všetkých chovateľov. Ovplyvňuje to predovšetkým zdravie a úžitkovosť zvierat.

Produkty