Rôzne druhy batérii k batériovým zdrojom napätia elektrických ohradníkov.

Batérie a akumulátory pre elektrické ohradníky.

Pre elektrické ohradníky sú vhodné dva typy batérií: suché batérie a trakčné akumulátory.

Suché, 9 V batérie, ktoré nemožno dobíjať. Pred použitím sa z otvorov na viečku batérie sníme ochranná samolepka a vnikajúca vzdušná vlhkosť aktivuje produkciu prúdu. V mraze je fungovanie tohto typu batérie veľmi obmedzené.

12 V trakčné akumulátory pre batériové ohradníky. Tieto akumulátory sú určené na dlhodobé, pomalé vybíjanie. Pre použitie v elektrických ohradníkoch je dôležité, aby akumulátory mali dlhodobo napätie vyššie ako 12 V. Väčšina batériových ohradníkov má funkciu, ktorá bráni trvalému poškodeniu batérie tým, že ju pri poklese napätia pod 12 V odopne. Batéria sa tak ďalej nevybíja.

Rady pre uchovanie kapacity a vysokej životnosti akumulátora:

-pred prvým použitím akumulátor vždy nabite – aj tie so solárnym panelom. Akumulátory sa totiž počas skladovania vybíjajú. ak je akumulátor vybitý, nabite ho najneskôr do 24 hodín akumulátor nabite pred a po zazimovaním

Produkty