Predstavujeme nový rad výkonných kombinovaných generátorov elektrického ohradníka fencee energy DUO RF EDX s diaľkovým ovládaním. Výkony 8 – 15 J, možná dĺžka inštalácie až 120 km. Jedná sa o chytré RF zdroje elektrického ohradníka s možnosťou vzdialeného ovládania a monitoringu elektrických ohrád pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo PC.

Prenos signálu prostredníctvom bezplatnej RF technológie (rádiovej frekvencie). Nie je potrebné SIM karty, žiadne ďalšie náklady alebo poplatky na prevádzku zariadenia. Diaľkový ovládač pre generátory EDX, ktorým je možné ovládať aj generátory PDX má základný dosah až 10 km. Na zlepšenie prenosu signálu a zvýšenie dosahu až na 30 km využite externé antény. Pre viac informácií sa pozrite na článok Praktické rady na inštaláciu zariadení s externou anténou fencee v poradni.

Generátory fencee sú výnimočné svojimi funkciami a možnosťami na ovládanie a tiež kontrolu správnej činnosti ohradníka. Veľký a dobre čitateľný LCD displej informuje o všetkých dôležitých hodnotách na ohrade, napr. výstupné napätie, výstupný výkon, napätie batérie, meranie uzemnenia, zaťaženie ohrady a ďalšie. LED kontrolky a praktický BARGRAF na prednej strane generátora indikuje prevádzku zariadenia, zobrazuje napätie na ohrade a tiež signalizuje prípadnú poruchu v ohradníku. Výstupnú energiu je možné redukovať na 50 % stlačením tlačidla.

Generátory majú štandardnú čiernu uzemňovaciu svorku, červenú svorku na pripojenie k ohrade s plným napätím, potom tiež žltú svorku na pripojenie ohrady s trvale zníženým napätím a zelenú svorku na zisťovanie kvality a meranie uzemnenia.

Produkty