Zariadenie pre vzdialený monitoring parametrov ohradníkov. Stráži kritické miesta, meria napätie ohrady a dáta posiela do centrálnej gateway. Pre využitie monitorovacieho zariadenia je nutná inštalácia centrálneho ovládacieho zariadenia FENCE WiFi GATEWAY GW100 alebo FENCE GATEWAY GW10. V prípade poklesu napätia v meranom mieste pod nastavený limit, je vyslaný alarm do centrálnej gateway a používateľ sa tak okamžite dozvie o poruche.

Pozrite sa na článok, kde sme pre vás spísali niekoľko rád, ako správne inštalovať externú RF anténu a zaručiť tak najefektívnejší prenos RF signálu. V článku o inštalácii a možnostiach zapojenia Monitoru MX10, sa dočítate viac o rôznych variantoch použitia monitorovacieho zariadenia.

Dosah so základnou anténou až 10 km. Pre zvýšenie dosahu použite externú RF anténu tým zvýšite dosah komunikácie až na vzdialenosť 30 km.

Produkty