Vynášacie doprávniky sa používajú na vynášanie a vrstvenie mrvy, dopravu pilín atď pri menších zvieratách. Je to v podstate priehradová konštrukcia skladajúca sa zo 6 dielov spojených pomocou skrutiek k sebe.

Produkty